a913cf5e649964d4952c6e8a5d6fe96a

POOR MUSLIMS IN SRI LANKA

மிருகங்களுக்கு பயப்படவில்லை, மனிதர்களுக்கு பயப்படுகிறோம்!. படத்தில் மலையடி கிராமம் , நைனகடு  கள்ளரிச்சல் ,வளத்தாப்பிட்டி இஸ்மாயில்புரம் மக்களின் இயல்பு  வாழ்கை நிலை. Dear Alagai makkal, please suggest how to help...