1-20150908171023-001

2015 SPM Student Award

Award for 2015 SPM Examination best achievers were presented கல்வியில் சிறப்பு தேர்ச்சி பெற்ற நமது மாணவர்களை சிறப்பிக்கும் நிகழ்வு நடைபெற்றது. கலந்து கொண்ட...